I Kolding IMU mødes vi hver tirsdag i et kristent fællesskab, hvor der er plads til alle. Det foregår i missionshuset, Bethel, på Tøndervej 5, Kolding, fra 19.30-21.00. Aftnerne består oftest af snak om hverdagen som kristen og troslivet generelt. Derudover hygger vi med en god kop kaffe og en masse sjove aktiviteter. Kunne du tænke dig at vide mere er du mere end velkommen til kontakte os. Alle er velkommen i Kolding IMU.
Til vores IMU aftner synger vi ofte nogle lovsange sammen og dem som kan spille på et instrument kan lede sangene.
Vi kan som IMU finde på at fylde et par biler og tage til kristne arrangementer sammen.
Hvis vi keder os i en weekend eller ferie så mødes vi hjemme hos en af os og laver noget sjovt der.
I vores IMU læser vi i biblen sammen og taler om de ting vi ikke forstår.

Vores IMU aftner kan typisk ind deles i fire forskellige aftener. Så får vi lidt variation i det vi laver og vi får plads til det hele. Du kan læse mere om dem herunder:

Socialaftener

Socialaftenerne er en aften, hvor gruppen med ansvar for den pågældende aften, planlægger spas og løjer til aftenen. Det kunne f. eks være at spille, se film, tage ud at svømme, noget sport, tage ud at skøjte, krea-aften eller hvad den kreative hjerne ellers kan finde på. OBS! Hvis det er noget, som koster penge, skal det lige omkring bestyrelsen først.

Se mere

Socialaftener

En socialaften kan se således ud:

 • 10 min FÅP runde og bøn i små grupper
 • Andagt ca. 15 minutter først på aftenen
 • Efterfølgende spas og løjer
 • Kaffe gerne senest kl. 20.30
 • Beskeder senest kl. 21.30

Fordybelsesaftener

Fordybelsesaftenerne er en aften, hvor gruppen med ansvar for den pågældende aften, har mulighed for at lave noget, hvor vi kommer i dybden med Jesus. Det kan gøres i små grupper eller samlet. Det kunne f. eks være bibelstudie, lovsang, frit oplæg, diskusisonsaften, walk and talk, en kristen film osv.

Se mere

Fordybelsesaftener

En fordybelsesaften kan se således ud:

 • 10 min FÅP runde med bøn i små grupper
 • Oplæg gerne mellem 25 – 40 minutter
 • Samtale ud fra oplægget efterfølgende
 • Kaffe gerne senest kl. 20.30
 • Beskeder senest kl. 21.30

Aktivforbybelse

Aktivitetsaften er en aften, hvor gruppen med ansvar for den pågældende aften, har mulighed for at lave noget praktisk/en aktivitet, med et kristent fortegn. Det kunne f. eks. være walk and talk, lovsangsaften, et løb, kreativ og anderledes andagt osv. Tanken med aftenen er, at det skal være en mellemting mellem en fordybelses- og socialaften.

Se mere

Aktivforbybelse

Tidsmæssigt kunne en aktivitetsaften se således ud:

 • 10 min FÅP runde med bøn i grupper af 3-4 personer
 • 30 – 60 min aktivitet (alt afhængig af aktiviteten)
 • Kaffe og kage gerne senest kl 21:00
 • Beskeder senest 21:30

Aften med taler

Aftenerne med taler i IMU er en aften, hvor vi får besøg af en, som vil tale om et emne som vi kan have været med til at aftale på forhånd. Gruppen med ansvar for den pågældende aften står for de praktiske opgaver dog ikke for at kontakte taleren. Det gør bestyrelsen.

Se mere

Aften med taler

En aften med taler kan se således ud:

 • 10 min FÅP runde med bøn i små grupper
 • Tale i ca. 30 – 45 minutter (Fra taleren)
 • Efterfølgende samtale om aftenens emne og evt. spørgsmål til taler mm.
 • Kaffe og kage kl. 20.30
 • Beskeder senest kl. 21.30